برای بازگرداندن کالا اطلاعات زیر را کامل کنید و از طریق بخش پشتیبانی که در لینک زیر موجود است ارسال کنید.

پشتیبانی تیکتی

 

اطلاعات سفارش:

نام:                  نام خانوادگی:

ایمیل:                تلفن:

کد سفارش:        تاریخ سفارش:

 

اطلاعات سفارش و دلیل بازگشت کالا:

 

نام کالا:             کد کالا:             تعداد:

 

 دلیل بازگشت کالا:

1.اشتباه در سفارش
2.دریافت محصول اشتباهی
3.سایر، جزئیات را بیان کنید
4.عدم دریافت محصول
5.معیوب، جزئیات را بیان کنید

 

کالا باز شده است:

بله
خیر

game shop
طراحی سایت سئو مرکز طراحی وب زئوس